+

Andorra > Andorrské kniežatstvo (1977 - 2014)

Set mincovne
×
Rok1c2c5c10c25c50c1D2D5DRok
1c2c5c10c25c50c1D -  - 2013
1c2c5c10c25c50c1D2D - 2008
1c2c5c10c25c50c1D2D - 2007
1c2c5c10c25c50c1D2D - 2006
1c2c5c10c25c50c1D2D - 2005
 -  -  -  -  -  - 1D2D5D1988
 -  -  -  - 25c - 1D2D5D1986
 -  -  -  -  -  - 1D - 5D1984
 -  -  -  -  -  - 1D -  - 1983
Menový systém: 1 diner = 100 centims
1c - 1 centim
2c - 2 centimy
5c - 5 centimov
10c - 10 centimov
25c - 25 centimov
50c - 50 centimov
1D - 1 diner
2D - 2 diners
5D - 5 diners
uCoin