+

Čína - Republika > Provincia Kwang-Tung (1912 - 1930)

Rok1ct2ct5ct10ct20ctRok
 -  -  - 10ct20ct年八十國民華中年八十國民華中
 -  -  -  - 20ct年七十國民華中年七十國民華中
 -  -  -  - 20ct/n
20ct/o
年三十國民華中年三十國民華中
 -  - 5ct - 20ct年二十國民華中年二十國民華中
 -  -  - 10ct20ct年一十國民華中年一十國民華中
 -  - 5ct - 20ct年十國民華中年十國民華中
 -  -  -  - 20ct年九國民華中年九國民華中
 -  - 5ct - 20ct年八國民華中年八國民華中
1ct/Br
1ct/Lt
2ct -  - 20ct年七國民華中年七國民華中
1ct/Br
1ct/Lt
 -  -  -  - 年五國民華中 年五國民華中
1ct/Br
1ct/Lt
 -  -  - 20ct年四國民華中 年四國民華中
1ct/Br
1ct/Lt
 -  - 10ct20ct年三國民華中年三國民華中
 -  -  - 10ct20ct年二國民華中 年二國民華中
1ct/Br
1ct/Lt
 -  -  - 20ct年元國民華中年元國民華中
Menový systém: 1 jüan = 10 ťiaov = 100 fenov = 1000 kašov
1ct - 1 cent
2ct - 2 centy
5ct - 5 cents
10ct - 10 cents
20ct - 20 cents
uCoin