+

Demerara-Essequibo > Britská kolónia (1808 - 1835)

Variácie
8
Rok½s1s⅛G¼G½G3b1G2G3GRok
 -  - ⅛G¼G½G - 1G -  - 1835
 -  -  - ¼G -  -  -  -  - 1833
 -  - ⅛G¼G½G - 1G2G3G1832
 -  -  - ¼G½G - 1G2G3G1816
½s1s -  -  -  -  -  -  - 1813
 -  -  - ¼G½G - 1G2G3G1809
 -  -  -  -  - 3b -  -  - 1808
 -  -  -  -  -  -  -  - 3G1803
 -  -  -  -  -  -  -  - 3G1796
 -  -  -  -  -  -  -  - 3G1791
Menový systém: 1 gulden = 20 stiverov
½s - 1/2 stivera
1s - 1 stiver
3b - 3 bity
⅛G - ⅛ gulden
¼G - ¼ gulden
½G - ½ gulden
1G - 1 gulden
2G - 2 gulden
3G - 3 gulden
uCoin