+

Laos > Laoské kráľovstvo (1952 - 1955)

Rok
Rok10c20c50cRok
10c20c50c1952
Menový systém: 1 piastre = 100 centimes
10c - 10 centiemes
20c - 20 centiemes
50c - 50 centiemes
uCoin