+

Mombasa > Britská Východoafrická Spoločnosť (1888 - 1890)

Variácie
2
Rok1p2A¼Rp½Rp1RpRok
 - 2A¼Rp½Rp - ١٣٠٧١٣٠٧
1p/CM -  -  - 1Rp١٣٠٥١٣٠٥
Menový systém: 1 rupee = 16 annas = 64 pices
1p - 1 pice
2A - 2 annas
¼Rp - ¼ rupee
½Rp - ½ rupee
1Rp - 1 rupee
uCoin