+

Prusko > Pruské kráľovstvo (toliar) (1750 - 1820)

Variácie
347
Rok1ThRok
1Th1820
Menový systém: 1 toliar = 288 fenigov
1/48Th - 1/48 toliara
1/24Th - 1/24 toliara
1/12RTh - 1/12 ríšskeho toliara
⅙RTh - 1/6 ríšskeho toliara
¼RTh - 1/4 ríšskeho toliara
⅓RTh - 1/3 ríšskeho toliara
½Th - ½ toliara
⅔Th - ⅔ toliara
1RTh - 1 ríšský toliar
1Th - 1 toliar
½Dr - ½ d'Or
1Dr - 1 d'Or
2Dr - 2 d'Or
uCoin