+

Svätý Tomáš a Princov ostrov > Dobra (1977 - 2017)

Rok10c20c50c1D2D5D10D20D50D100D250D500D1000D2000DRok
10c20c50c1D2D -  -  -  -  -  -  -  -  - 2017
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 100D250D500D1000D2000D1997
 -  -  -  -  -  - 10D - 50D -  -  -  -  - 1990
 -  - 50c1D2D5D10D20D -  -  -  -  -  - 1977
Menový systém: 1 dobra = 100 céntimos
10c - 10 céntimos
20c - 20 céntimos
50c - 50 céntimos
1D - 1 dobra
2D - 2 dobras
5D - 5 dobras
10D - 10 dobras
20D - 20 dobras
50D - 50 dobras
100D - 100 dobras
250D - 250 dobras
500D - 500 dobras
1000D - 1000 dobras
2000D - 2000 dobras
uCoin