+

Švajčiarske kantóny > Kantón Solothurn (1804 - 1850)

Rok1Rp1Kr5Rp1B2½B5B1FrRok
 - 1Kr -  -  -  -  - 1830
 -  - 5Rp1B/l
1B/s
2½B5B/l
5B/s
 - 1826
1Rp1Kr -  -  -  -  - 1813
 -  -  -  -  -  - 1Fr1812
 -  -  - 1B - 5B - 1811
 -  -  - 1B -  -  - 1810
 -  -  - 1B - 5B - 1809
 -  -  - 1B -  -  - 1808
 -  -  - 1B -  -  - 1807
 -  -  - 1B -  -  - 1805
Menový systém: 1 frank = 10 batzenov = 40 grajciarov = 100 rappov
1Rp - 1 rappen
5Rp - 5 rappen
1Kr - 1 grajciar
1B - 1 batzen
2½B - 2½ batzen
5B - 5 batzen
1Fr - 1 frank
uCoin