+

Guatemala > Katalóg mincí

Guatemala 1 centavo - obverseGuatemala 1 centavo - reverse
1 centavo 1999-2007
hliník
, 0.8g, ø 19mm
Guatemala - KM# 282
Guatemalská republika
Guatemala 1 centavo - obverseGuatemala 1 centavo - reverse
1 centavo 1974-1995
Mosadz
, 2.43g, ø 19mm
Guatemala - KM# 275
Guatemalská republika
Guatemala 1 centavo - obverseGuatemala 1 centavo - reverse
1 centavo 1972-1973
Mosadz
, 2.43g, ø 19mm
Guatemala - KM# 273
Guatemalská republika
Guatemala 1 centavo - obverseGuatemala 1 centavo - reverse
1 centavo 1965-1970
Mosadz
, 2.5g, ø 19mm
Guatemala - KM# 265
Guatemalská republika
Guatemala 1 centavo - obverseGuatemala 1 centavo - reverse
1 centavo 1958-1964
Mosadz
, 2.99g, ø 21mm
Guatemala - KM# 260
Guatemalská republika
Guatemala 1 centavo - obverseGuatemala 1 centavo - reverse
1 centavo 1954-1958
Nikel-mosadz
, 2.94g, ø 21mm
Guatemala - KM# 259
Guatemalská republika
Guatemala 1 centavo - obverseGuatemala 1 centavo - reverse
1 centavo 1949-1954
Mosadz
, 2.75g, ø 22mm
Guatemala - KM# 254
Guatemalská republika
Guatemala 5 centavos - obverseGuatemala 5 centavos - reverse
5 centavos 2009-2014
nikel pokovaný oceľou
, 1.3g, ø 16mm
Guatemala - KM# 276.6
Guatemalská republika
Guatemala 5 centavos - obverseGuatemala 5 centavos - reverse
5 centavos 1978-2008
meď-nikel
, 1.6g, ø 16mm
Guatemala - KM# 276
Guatemalská republika
Guatemala 5 centavos - obverseGuatemala 5 centavos - reverse
5 centavos 1971-1977
meď-nikel
, 1.6g, ø 16mm
Guatemala - KM# 270
Guatemalská republika
Guatemala 5 centavos - obverseGuatemala 5 centavos - reverse
5 centavos 1965-1970
meď-nikel
, 1.6g, ø 16mm
Guatemala - KM# 266
Guatemalská republika
Guatemala 5 centavos - obverseGuatemala 5 centavos - reverse
5 centavos 1960-1964
striebro 0.720
, 1.667g, ø 15.5mm
Guatemala - KM# 261
Guatemalská republika
uCoin